הכינוס מציע למשתתפיו במה אקדמית בינלאומית של מידע וידע באמצעות: הרצאות סדנאות דיונים תערוכה 


ארגון וחסות:
ההסתדרות הרפואית בישראל
 לשכת עורכי הדין בישראל
המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה
האגודה לרפואה ולמשפט בישראל
הארגון הרפואי העולמי
הארגון הפסיכיאטרי העולמי
הפדרציה העולמית לחינוך רפואי
הפדרציה הבינלאומית של ארגוני סטודנטים לרפואה
הפורום הישראלי לחיות מעבדה