תקצירים


הנכם מוזמנים להגיש תקציר באורך של כ-250 מילים עבור הרצאה או פוסטר, בכל אחד מהנושאים ברשימה.

כל משתתף יכול להציג רק הרצאה או פוסטר אחד.

מועד אחרון להגשת תקצירים: 1.10.18


[bs_button size="lg" type="default" value="טופס הגשת תקצירים" href="https://ethics-2018.isas.co.il/abstract-submission-form/"]