תקצירים


הנכם מוזמנים להגיש תקציר באורך של כ-250 מילים עבור הרצאה או פוסטר, בכל אחד מהנושאים ברשימה.

כל משתתף יכול להציג רק הרצאה או פוסטר אחד.

מועד אחרון להגשת תקצירים: 1.10.18


טופס הגשת תקצירים